Bài Xưa 18  Trang Nhà Kiến Tánh   

 

www.kientanh.com

*

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

_________________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***

______________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 9-2009

 

Cập nhật đầu tháng 9-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

285)       Nhụy Tâm

286)       Tàn khuya

 

b) Đoản Luận:

Chẻ Mục Lục Đoản Luận ra làm hai :

Mục Lục những bài luận cập nhật trước tháng 8-2008 ,

       bấm vào - - >  Luận 1

Mục Lục những bài luận cập nhật từ tháng 8-2008 ,

       bấm vào - - >  Luận 2

 

c) Bài cũ chọn lọc:

1)          Kiến Tánh Thành Phật 1

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

9)          Đạt Ma Sư Tổ

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

67)         Luận ‘‘không trụ’’

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Ngă , T Tâm, Diệu Tâm . . .

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

 

Thơ :      Phật Tánh  ;   Phước Chàng Trương Kế  ;    Nhà  ;     Giàu  ;    Gió Lay 4  ;  Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;         Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;       Vung Gậy  ;     Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Thơ :

51)         Cánh mơ

52)         Sắc Thu 2

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

120)       Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

Thêm mục lục :

       Mục Lục Trưng Triệu         (Những bài viết về hai Trưng Nữ Vương và hai anh hùng anh thư họ Triệu)

 

c) Bài cũ chọn lọc :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(. . . Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

Thơ   :   Ép Thơ  ;  Đón Thu  ;  Sắc Thu  ;     Hoa Mộng  ;        Giọt mưa bay  ;    Dẹp giặc đề thơ  ;      Ngọa Thần Long 4  ;  Yêu Kiều  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Nhụy Tâm : Lục bát, 9 câu :

             Nhụy tâm, tâm nhụy, tâm đăng

       Đài trang, đốm đốm, giăng giăng nhụy trời

(Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ)

 

b) Tàn khuya: Ngũ ngôn, 12 câu :

             Tàn khuya trời lạnh nhỉ

             Sương ướt áo vai gầy

             Chân t́nh như xả hỉ

 

c) Chẻ Mục Lục Đoản Luận ra làm hai :

Mục Lục những bài luận cập nhật trước tháng 8-2008 ,

       bấm vào - - >  Luận 1  (tương đương với  Đoản Luận)

Mục Lục những bài luận cập nhật từ tháng 8-2008 ,

       bấm vào - - >  Luận 2

 

*

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 8-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 8-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

283)       Gió Lay 4

284)       Ḥa

Thêm Mục Lục:

       Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’     (những bài thơ tựa đề có chữ ‘Tánh’)

 

b) Bài cũ chọn lọc:

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

100)       Quán theo Tâm Kinh _-Quán cho đến rốt ráo không

35)         Rời Động và Tĩnh là Đại Tọa Thiền !

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

90) (Thơ)             Thiền Quán

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

Thơ :      Phật Tánh  ;  Hoa Đèn  ;     Vung Gậy  ; :    Tiêu Dao  ; ;      Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ  ;     Hồi Chuông  ;        Gió lay  ;       Phật Cầm  ; ;  Ai bảo 3  ;     Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ; ;     Trăng tŕ  ;          Huyền Sử Phong Kiều  ;       Hoa Thời Gian  ;    Thiền  ;  Bạn Hằng Nga  ;     Nắng chiều  ;        Muôn Thiền 2  ;     Sương Hoa   ;        Chan chứa tâm   ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

118)       Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

 

***   Sẽ đăng ngày 1-9-2009, nếu không có trục trặc kỹ thuật :

_-Lệ Chi Viên, Phá án 2

_-Lệ Chi Viên, Phá án 3

Hai bài này sẽ tiếp tục nêu ra những điều thiết yếu, những bằng chứng, về vụ án Nguyễn Trăi (Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi)

Trong bài ‘Lệ Chi Viên, Phá án 3’, tôi sẽ chứng minh rằng bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442).   ***

 

b) Bài cũ chọn lọc :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh100 trứng nở ra 100 người con trai !

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

83)         Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

 

Thơ   :   Ngơ Ngác  ;    Nước hồ  ;      Đường Gặp Gỡ  ;  Tiếng Thác  ;         Chiều hôm trước  ;          ;      Sắc Thu  ;      Tranh Tố Nữ  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Gió Lay 4 : Lục bát, 10 câu:

             Gió lay , Vọng Ngă bời bời,

       Gió lay muôn cảnh bồi hồi bấy Tâm

 

b) Ḥa: Thất ngôn, 4 câu:

             Đêm lạnh, trăng thanh, núi Đạt Ma,

 

c) Thêm Mục Lục:

       Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

những bài thơ tựa đề có chữ ‘Tánh’, hầu hết những chữ Tánh này đều có nghĩa là Tự Tánh, Phật Tánh

 

*

===========

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 17

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *