Bài Xưa 17 Trang Nhà Kiến Tánh

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

__________________________

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 8-2009

 

Cập nhật đầu tháng 8-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

281)       Gió Lay 3

282)       Tâm Tánh Tâm

 

b) Đoản Luận:

100)       Quán theo Tâm Kinh _-Quán cho đến rốt ráo không

             ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .6 )

 

c) Bài cũ chọn lọc:

35)         Rời Động và Tĩnh là Đại Tọa Thiền !

36)         Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

37)         Không trụ vào đâu cả !         ( Kinh Kim Cang )

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu ! 

6)          Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

9)          Đạt Ma Sư Tổ

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

90) (Thơ)             Thiền Quán

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

 

Thơ :      Phật Tánh  ;  Hoa Đèn  ;     Vung Gậy  ;    Tiêu Dao ;     Hồng Hoa  ;     Thần Tiên Tuế Nguyệt  ;       Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ  ;         Hồi Chuông  ;        Phước Chàng Trương Kế  ;    Đàn  ;     Thiền sinh sinh Thiền  ;  Bó Buộc  ;      Bạn Hằng Nga  ;    Gió lay  ;       Phật Cầm  ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

Cập nhật ngày 20-7-2009 :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

 

Cập nhật ngày 1-8-2009 :

a) Thơ :

49)         Ngơ Ngác

50)         Nước hồ

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

Thêm Mục Lục

       ViệtSử, Văn 3 (Mục Lục những bài viết cập nhật t 20-7-2009)

c) Bài cũ chọn lọc :

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

103)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

Thơ   :   Ngọa Thần Long  ;     Ngọa Thần Long 7  ;

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Gió Lay 3: Song thất Lục bát, 9 câu :

             Gió lay , lăng đăng vơi ngày tháng,

             Ngập ngừng non núi áng mây xưa -

 

b) Tâm Tánh Tâm : Ngũ ngôn, 12 câu :

             Tâm soi, soi vạn vật,

             Trí diễm, diễm muôn hoa !

             Tự Tâm, Tâm tức Phật

(Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ)

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Quán theo Tâm Kinh _-Quán cho đến rốt ráo không

_     (Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .6)

I) Tâm Kinh

II) Tạm dịch 

III) Quán chiếu ch chẳng phải là triết

IV) Pháp Quán

V) Quán cho đến rốt ráo không

VI) Thấy rốt ráo không

VII) Giải thoát

       1) Lúc nào cũng thấy rốt ráo không

       2) Thấy rốt ráo không, nên dứt b

VIII) Từ ‘cuộc đời là bể khổ’ đến ‘tất cả sự sự là không’

*

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 7-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 7-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

279)       Tâm minh chứng

280)       Một trăng muôn tú

 

Thêm 2 Mục Lục:

       Mục Lục Thơ ‘x Phật x’      (những bài thơ tựa đề có chữ ‘Phật’ hoặc ‘Như Lai’)

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay             (những bài thơ có tựa đề AiBảo hoặc GióLay)

 

b) Bài cũ chọn lọc:

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

Thơ :      Lượng Giác Tánh  ;       Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;         Trăng muôn thuở  ;       Trăng Đạo  ;  Vung Gậy  ;    Liên Hoa  ;         Hằng Như  ;  Hậu Đ́nh Hoa  ;     Ảo Mộng  ;     Lời Cuộc Đời  ;      Thời Gian  ;    Cảnh Chân  ;         Tâm Sương  ;        Nối thời gian  ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

 

b) Bài cũ chọn lọc :

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

19)         Người quốc sắc, kẻ thiên tài    ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă        Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

             ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân . . . )

85)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 3

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

100)       Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

61)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

             ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu       Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

Thơ   :   Mưa dài  ;      Cơn Mê  ;       Ngọa Thần Long 7  ;    Đường Gặp Gỡ  ;      Chiều hôm trước  ;        Đón Thu  ;     Sắc Thu  ; 

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Tâm minh chứng : Lục bát, 9 câu:

             Hay Vô Cực, khéo thẳng đường,

       So căn số Tánh, b́nh phương nguyên hàm !

(Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán Học.)

 

b) Một trăng muôn tú: Thất ngôn, 8 câu:

             Có cả trăng ngà tỏa vạn thanh,

             Ngày đêm sáng tác, ư thu h́nh

 

c) Thêm 2 Mục Lục Thơ :

_-Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

gồm những bài thơ tựa đề có chữ ‘Phật’ hoặc ‘Như Lai’

_-Mục Lục Thơ ‘AiBảo GióLay’

gồm những bài thơ có tựa đề AiBảo hoặc có tựa đề GióLay

*

 

============

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 16

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *