Bài Xưa 16  Trang Nhà Kiến Tánh

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

===

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 7-2009

 

Cập nhật đầu tháng 7-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

277)       Định lư Thiền

278)       Chan chứa tâm

 

b) Đoản Luận:

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

c) Bài cũ chọn lọc:

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

75)         Thiền định và Toán học

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

 

Thơ :      Phật Tánh  ;   Phước Chàng Trương Kế  ;    Đàn  ;     Hoa Đèn  ;         Thuyền Thơ  ;       Ṛng Ṛng  ;         Cái H́nh  ;     Vạn Trăng 7  ;         Vung Gậy  ;    Ai bảo 3  ;     Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;         Ảo giác  ;       Phiêu lưu  ;    Trăng tŕ  ;

 

 

B) Phụ Lục: TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Thơ :

47)         Mưa dài

48)         Cơn Mê

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

Thêm Mục lục:

       Mục Lục Tam Quốc

 

d) Bài cũ chọn lọc :

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

103)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

99)         Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của Vua Lê Thái Tổ và của nữ tướng Triệu Trinh Nương. Những điểm tương đồng và những điểm bất tương đồng

100)       Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

             ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

 

Thơ   :   Đường Gặp Gỡ  ;  Chiều hôm trước  ;        Đón Thu  ;     Sắc Thu  ;     Chiếc thư  ;    Mưa  ;     Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long 7  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Định lư Thiền : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Ḷng tỉnh tĩnh, chứng minh định lư,

             Không nhiễm ô, Tánh thị làu làu

(Bài thơ này dùng thuật ng Thiền Toán Học)

 

b) Chan chứa tâm : Thất ngôn, 8 câu:

             Chan chứa tâm hoa, tâm nguyệt rạng

             Là trang Phật Tánh , Phật trong ḷng

(Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ)

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

Dẫn nhập: Giữ ngũ giới

I) Ba pháp thiền củaPhật giáo

II) Tu tập thiền định biết rằng thiền định không đưa đến s Kiến Tánh

III) Thiền định làm cho tâm trở nên nhu thuận, nhu nhuyễn , an vui, an tĩnh, sáng chói . . .

IV) Thiền Định : những nấc thang

V) Các tầng thiền tính cách đối tr với Vọng ngă, với tham sân si

VI) Tu tập thiền đến khi vào các tầng thiền tùy h , tu ư

VII) Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội

VIII) Áp dụng thiền vào đời sống hằng ngày

IX) Trị đau bằng Nhị thiền, Tam thiền, Không định : ch trị đau , chẳng trị bịnh

X) Cần trau chuyên, cần tinh luyện như các vơ sĩ luyện kiếm vậy

XI) Đạt giải thoát

       1) Nguyên tắc   2) Phương thức  3) S tinh luyện  4) Giải Thoát

 

*

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 6-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 6-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

274)       Lượng Giác Tánh

275)       Trúc Trúc

276)       Tỉnh thùy miên

 

Thêm Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ Thiền Toán   (những bài thơ dùng thuật ngữ Thiền và Toán)

 

b) Bài cũ chọn lọc:

6)          Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

9)          Đạt Ma Sư Tổ

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

13)         Luận Kiếm[2]

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [4] )

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

 

Thơ :    Tiêu Dao  ;      Hồng Hoa  ;  Phước Chàng Trương Kế  ;    Hoa Đèn  ;     Thuyền Thơ  ;       Bến Thiền  ;  Trượng Phu Ngâm  ;      Bạn Hằng Nga  ;     Gió lay  ;       Phật Cầm  ;    Thần Tiên Tuế Nguyệt  ;       Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ  ;        Hồi Chuông  ;        Trời mùa đông Ba Lê  ;         Trăng Thanh  ;      Cái lạnh

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

             ( Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn là sự kiện quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An; công nghiệp trấn thủ Hóa Châu của Nguyễn Chích )

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

             ( Ngọc Hân công chúa nói với chồng : ‘‘Cha em làm vua nghèo khó . . .’’ )

 

b) Bài cũ chọn lọc :

102)       Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc thánh vương 5

             ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân 5 )

103)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

Thơ   :   Ngọa Thần Long  ;     Ngọa Thần Long 7  ;

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Lượng Giác Tánh : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Nhẹ nhẹ bước, thiền tâm lư toán

             Se sẽ âm, tiếp tuyến Phật Cầm

Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán.

 

b) Trúc Trúc: Thất ngôn, 8 câu:

             Cúc trúc giang hồ khéo đậm sương

             Đào mai núi biếc tiện trên đường

 

c) Tỉnh thùy miên : Thất ngôn, 4 câu:

             Đài lửa xa xa, nguyệt lạc thiên !

 

d) Mục Lục Thơ Thiền Toán:

những bài thơ dùng thuật ngữ Thiền và Toán, đặc biệt là thỉnh thoảng dùng thuật ngữ của ngành Toán Phân Tích Phức Tạp

một môn Toán gọiPhân Tích Phức Tạp (Complex Analysis) ,

_-môn toánnày mệnh đ sau :

       Hai đường thẳng song song gặp nhau một điểm ởng gọiại) là Cực ( Cực ch chẳng phải là +VôCực hay -VôCực)

_-môn toánnày s ảo i :

       Phân Tích Phức Tạp (Complex Analysis) , đẳng thức :

             i ** 2 = -1

             ( i b́nh phương = -1 )

             i là s ảo

Dùng Cực đ đối với Môn Quan

Dùng s ảo : liên quan đến ảo-giác, Chân Tâm

*

============

 

Bài Xưa hơn .-

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

Bài Xưa cuối cùng (Mới nhất):

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 15

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *