Bài Xưa 13.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 3-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 3-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

262)       Vạn Trăng 7

263)       Muôn Thiền 17

 

b) Đoản Luận:

96)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 3

             ( Quán Vô Ngă theo Kinh Ngăớng )

 

c) Bài cũ chọn lọc:

1)          Kiến Tánh Thành Phật

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

 

Thơ :      Muôn hồng ngh́n tía   ;        Đến Tâm Thiền  ;   Cảnh Chân  ;         Bờ Đêm  ;      Hoàng diễm Hoa  ;        Hoàng Hoa

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí: www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

             ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân . . . )

 

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

             ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

 

b) Bài cũ chọn lọc:

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

             (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

34)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 3

             (Ḷng nhân, tài mộ luyện binh và sắp đặt việc về sau của Vua Lê Thái Tổ)

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

             ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm.     Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

Thơ   :   Chiếc thư  ;         Yêu  ;    Tranh Tố Nữ  ;   Dẹp giặc đề thơ

 

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Vạn Trăng 7 : Lục bát, 11 câu :

             Trăng liềm như thể loan cung,

       Dường như nơ tiễn lại trưng vẻ kiều

 

b) Muôn Thiền 17 : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Thuyền Thiền vững, sông hồ lướt tiến,

             Thiền nhanh, đưa tiễn Vọng Tâm

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 3

_     ( Quán Vô Ngă theo Kinh Ngă ớng )

IX) Quán Vô Ngă

       1) Ngă = chẳng phải là Ta = chẳng phảiNgă

       2) Quán rằng Sắc, th, tưởng, hành, thức chẳng phải là Ta

       3) Ngă . . .

       4) Người ta thường hiểu lầm ,dùng lầm ch Ngă, Ngă

       5) Rất d thấy Ngă  . . .

       6) Quán chiếu tiếp , đ tiến tới s dứt b

       7) Kinh Ngăớng

(C̣n Tiếp)

 

 

Vấn đề server Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 3-2009

Vài tháng nay , có vấn đề server : thỉnh thoảng không vào được Trang Nhà Kiến Tánh, rồi khoảng 15 phút sau lại vào được

Cần nói là :

_chính tôi điều hành TN Kiến Tánh : cài bài vào TN, thiết kế, thiết lập những liên kết

_ điều hành server là một cơ quan chuyên môn (họ điều hành servers của trên 25000 TN), tôi mướn server của cơ quan này, trả tiền mỗi năm ; mỗi khi có vấn đề server th́ tôi ‘mắng vốn’ cơ quan này.

 

Ngày 1-3, vấn đề server của TN Kiến Tánh trở thành trầm trọng : không vào được TN đến cả ngày ; tôi báo cho cơ quan điều hành server biết, khi họ nhận được email của tôi, th́ server chạy lại, v́ thế họ chẳng làm ǵ hết

Ngày 5-3, vấn đề server của TN Kiến Tánh trở thành trầm trọng lần nữa: không vào được TN đến gần cả ngày và cả đêm sau ; cơ quan điều hành server lần này họ cũng chẳng vào được, v́ thế, đến 12 g ngày 6-3 (hôm sau) họ báo cho tôi biết rằng họ đă giải quyết vấn đề.

Quả là từ lúc đó, tôi không thấy có vấn đề server, nữa

 

TN Kiến Tánh bị vấn đề khác, vào 18g ngày 6-3 đến 9g40 ngày hôm sau : TN Kiến Tánh bị suspended, đó là cơ quan điều hành server lầm ngày trả tiền hằng năm của tôi : đó là ngày 17-3, không hiểu sao họ lại lầm sang ngày 6-3 (vấn đề kéo dài qua đêm, v́ ngày 6-3 là thứ sáu và đêm thứ sáu họ không làm việc)

 

Hiện tại, đúng luật không c̣n vấn đề

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 3-2009

 

Cập nhật đầu tháng 3-2009:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

261)       Vung Gậy

Thêm 2 mục lục của Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ Tâm   (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

b) Đoản Luận:

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Ngă , T Tâm, Diệu Tâm . . .

 

c) Bài cũ chọn lọc:

33)         Bài kệ của cư sĩ Huệ Năng : chẳng phải phá chấp !

36)         Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [5] )

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

 

Thơ :      Thuyền Thơ  ;       Đàn  ;     Bến Thiền  ;  Hoa Đèn  ;     Bạn Hằng Nga  ;    Trượng Phu Ngâm

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí: www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Thơ :

39)         Ngọa Thần Long 6      (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long  _và tài đức cầm quân , ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ)

40)         Định Nghĩa

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

19)         Người quốc sắc, kẻ thiên tài

             ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă )

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

51)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 6

             ( Gia Cát Lượng đốt huyện Tân Dă: thật là tàn nhẫn )

              ( Gia Cát Lượng là thi hào, là văn nhân trói gà không chặt. Vua Lê Thái Tổ văn vơ toàn tài, là vơ sư , c̣n là thi sĩ  Khuyết điểm của văn nhân nguyên soái. Ưu điểm của Vơ tướng nguyên soái )

 

Thơ   :   Giọt mưa bay  ;         Chiếc thư  ;           ;      Hỏi

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Vung Gậy: Thất ngôn, 12 câu :

             Một gậy theo ta khắp nẻo đường,

             Hai vần suy tưởng vạn lần vương

             Lang thang sự nghiệp in thanh gỗ . . .

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

       Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Ngă , T Tâm, Diệu Tâm . . .

 

I) Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă

II) Đại Ngă sinh Tiểu Ngă, Phật Tánh chẳng sinh

III) Phật Tánh Vô sinh Vô diệt

IV) Phật Tánh chẳng phải là Tiểu Ngă, chẳng phải là Linh hồn

V) Linh hồn , tức vọng tâm , đi luân hồi

VI) Ngă =’ chẳng phải là Ta’= ‘chẳng phải là Ngă

VII) Phật Tánh chẳng hề bị ô nhiễm

VIII) Phật Tánh là Đại B́nh Đẳng, Phật Pháp là Đại B́nh Đẳng

IX) Phật Tánh : những danh t đồng nghĩa

X) Phật Tánh là Thường Lạc Ngă Tịnh, khi hiển l là giải thoát

 

Thêm 2 mục lục của Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ Tâm   (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 2-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 2-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

258)       Vạn Trăng 6

259)       Muôn Thiền 16

260)       Ai bảo 3

 

Thêm hai mục lục của Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’    (những bài thơ tựa đề có chữ ‘Thiền’)

       Mục Lục Thơ Xuân Tết             (những bài thơ có tựa đề ‘Xuân’ hoặc ’Tết’,’Tiết’)

 

b) Bài cũ chọn lọc:

55)         Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [1]

58)         Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [2]

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

 

Thơ :      Thiền sinh sinh Thiền  ;       Bó Buộc         ;     Tâm tự sáng  ;         Nối thời gian  ;      Tâm Sương  ;        Thể vạn vật

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí: www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

             ( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ;   _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

             ( Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1;  _Quốc sử nhà Trịnh 5 )

 

30)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

 

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

 

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

49)         Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

             ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu !  Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

 

Thơ   :   Chúc Tết  ;    Chúc xuân  ;       Hoa Mộng  ; Hỏi

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Vạn Trăng 6 : Lục bát, 9 câu :

              Trăng ngà ấp ủ canh dài,

       Trăng vàng ngự trị Thánh Thai ngời ngời

 

b) Muôn Thiền 16 : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Ẩn Thiền náu, mười lăm năm lẻ,

             Hiện Thiền hành, muôn vẻ tú thanh

 

c) Ai bảo 3 : lục ngôn, 8 câu :

             Ai bảo chơi vơi giải lụa

             Giai nhân vớt giặt bên sông

 

Thêm hai mục lục của Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’    (những bài thơ tựa đề có chữ ‘Thiền’)

       Mục Lục Thơ Xuân Tết             (những bài thơ có tựa đề ‘Xuân’ hoặc ’Tết’,’Tiết’)

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 2-2009

 

Cập nhật Tết Kỷ Sửu (đầu tháng 2-2009 , Tết vào ngày 26/1/2009):

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

256)       Tiết Thiền

257)       Đại Thành

 

Ba mục lục của Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ ‘Hoa’      (những bài thơ có tựa đề ‘Hoa’ hoặc tên một loài hoa)

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’       (những bài thơ có tựa đề ‘Muôn Thiền’)   

       Mục Lục Thơ ‘Trăng’   (những bài thơ có tựa đề ‘Trăng’ hoặc ’Nguyệt’)

 

b) Đoản Luận:

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

c) Bài cũ chọn lọc:

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

 

Thơ :      Trong Thanh Sáng Tĩnh  ;     Gió lay  ; Gió Lay 2  ;    Nhẹ Nhàng 2  ;     Muôn Thiền 2   ;    Vạn Xuân

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Thơ :

37)         Ngọa Thần Long 5     (Gia Cát Lượng là Ngo Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngo Thần Long _ ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ)

38)         Mừng xuân

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

c) Họ Lê làng Nhân Mục

             Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 2

             ( Nhất hương khoa hoạn xưng tiền bối . . .  )

 

d) Bài cũ chọn lọc :

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _cũng là bẩy v đ nhất công thần

             ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

             ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm.   Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

67)         Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

             ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

             ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

 

Thơ   :    Ngọa Thần Long 2  ;  Ngọa Thần Long 3  ;  Ngọa Thần Long 4  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Tiết Thiền : Lục bát, 9 câu :

             Tết là Nguyên-đán Tiết Thiền

       Mênh mang b́ển Trí như nhiên xuân ḷng

 

b) Đại Thành : Thất ngôn, 8 câu :

             Hay thấy thiền hành là đại sự

             Và không ngơ ngẩn mộng đơm hoa

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

I) Câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

II) Đáp án chẳng phải là Phật Tánh

III) Chưa có ai giải đáp được câu đố của Lục Tổ

IV) Đáp án

V) Một phương pháp Kiến Tánh

VI) Tổ thiền tông không lừa dối chúng sinh

 

Tôi nghĩ ra đáp án cho Câu đố của Lục Tổ (trong Kinh Pháp Bảo Đàn), đă lâu, đă nhiều năm. Nhưng tôi rất ngần ngại khi đưa ra đáp án, v́ lư do là chính Lục Tổ cũng chẳng đưa ra câu trả lời (tất ngài có dụng ư nào đó . . .)

Nhưng , thời buổi này, có lẽ ta phải giải đáp hết mọi câu hỏi. Vả lại, ở thời buổi mạt pháp này, có rất nhiều người mạt sát thiền tông (họ tự xưng là Phật Tử), và họ chê bai rằng Tổ thiền tông nói dối, lừa dối chúng sinh.

 

Cho nên tôi có bài viết này . . .

 

 

===========

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 12

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *