Bài Xưa 11.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 11-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 11-2008 :

 

A) Bài Mới

 

Từ nay, những bải thơ, luận đều có đánh số ; đây chỉ là số thứ tự cập nhật

 

a) Thơ :

245)       Uất Kim Hương

246)       Bó Buộc

 

b) Đoản Luận:

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

 

c) Bài cũ chọn lọc:

       Độ thân này ?

       "Đốn Ngộ tiệm tu" hay "Đốn Ngộ tu lẹ" hay "Đốn Ngộ hết tu" ???

       Luận ‘‘không trụ’’ 3

Thơ :   Hồng Hoa   Tiêu Dao Vui  Si    Huyền Sử Phong Kiều

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long   Thật giản dị !

 

Bài cũ chọn lọc:

61) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

       ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu. Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

 

66) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

       ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

 

58) Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong ḥm vàng)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Uất Kim Hương: Thất ngôn, 8 câu :

       Nguyệt rạng đài trang, trang Phật Tánh

       Hoàng Hoa uốn lượn Uất Kim Hương

Uất Kim Hương = tên một loài hoa, rất đẹp, có nhiều ở Ḥa Lan

       tiếng Anh Tulip, tiếng Pháp Tulipe,

       tiếng Việt c̣n được gọi là (phiên âm từ Anh, Pháp) Tu Líp

 

b) Bó Buộc : Thất ngôn, 8 câu :

             Tóc buộc đuôi gà thanh tú nhỉ ?

             Bó tâm, bát định thiệt Thiền-gia

Mấy tháng trước, cũng năm 2008 này, một hôm đang ngồi đợi xe buưt, tôi chợt thấy một người đẹp Tây Phương đang yểu điệu đi qua bến xe, bên kia đường

Cô nàng có mái tóc buộc đuôi gà, tung tăng, trông xinh tệ.

Bèn ‘xuất khẩu thành thi’ ra câu sau :

             Tóc buộc đuôi gà thanh tú nhỉ ?

Từ đó, làm thành bài thơ thiền này.

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Kiến Tánh Thành Phật 3

XIII) Kiến Tánh Thành Phật, lạ thay !

XIV) Kiến Tánh Thành Phật, chánh pháp nhăn tạng của Như Lai

XV) Kiến Tánh Thành Phật, trạng thái tâm của Phật

XVI) Kiến Tánh Thành Phật, trạng thái thường hằng _28 ngày

XVII) Kiến Tánh Thành Phật, trạng thái thường c̣n _măi măi

                    ( C̣n Tiếp)

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 11-2008

 

Cập nhật đầu tháng 11-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Ảo giác

       La Đà

 

2) Đoản Luận:

       Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 2

       ( Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ) )

 

3) Bài cũ chọn lọc:

       Chẳng phải Vô Ngă, chẳng phải Đại Ngă

       Chẳng phải "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" !

       Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

       Ngọa Thần Long 3   (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _ ba đại thắng Ḱnh Lộng , Đèo-ống , quân Ai Lao (cuối năm 1421))

       Một mộng

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

77)  Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _cũng là bẩy v đ nhất công thần

       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

 

78)  Phạm Văn Xảo chằng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn 2

       (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 3)

 

 Mục Lục ‘Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng’

 Mục Lục Danh Tướng của Vua Lê Thái Tổ

 

c) Bài cũ chọn lọc:

 

67) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

       ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

       ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

 

64)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 4

       ( Ông Lưu Nhân Chú , Phạm Vấn Sát làm ph chính triều Thái Tông, ch chẳng phải ch một ḿnh Sát )

 

66) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

       ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Ảo giác : Lục bát, 9 câu :

             Chân t́nh Ảo giác kết hôn

       Thời gian chắp nối gọi hồn vọng tâm

 

b) La Đà : Thất ngôn, 8 câu :

             Vẻ bạc, vẻ hằng, trăng vẻ thắm

             Giang hồ tha thướt Tánh là châu

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 2

_     ( Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ) )

 

V) Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma

VI) Quán rằng các pháp là như huyễn

VII) Sát Na Định

VIII) Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ)

             (C̣n Tiếp)

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 10-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 10-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Làn Trăng

       Pháp Trăng

      

2) Đoản Luận:

       Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1

       ( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 

3) Bài cũ chọn lọc:

       Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

       Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

       Kim Cang Công Truyền thời k hưng thịnh của Thiền Tông

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

75)  B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

       ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm  Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

 

76) Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

       (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2)

 

b) Bài cũ chọn lọc :

32)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

       ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

39)  Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

       ( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

50)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc  Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít )

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Làn Trăng : Lục bát, 8 câu:

             Tràn lan óng ả ánh trăng,

       Làn làn rải khắp, bằng bằng điểm trang -

 

b) Pháp Trăng : Song thất Lục bát, 10 câu :

             Hay  dạo bước dưới vừng trăng tỏ,

             Nhập thiền tâm, lắm độ vuông tṛn

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

       Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1

       ("Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

I) "Không trụ vào đâu cả !"

II) Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định

III) Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

IV) Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma

             (C̣n Tiếp)

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 10-2008

 

Cập nhậtđầu tháng 10-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Phiêu lưu

       Nụ Phật

 

2) Đoản Luận:

       Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

 

3) Bài cũ chọn lọc:

       Luận ‘‘không trụ’’ 4

       Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

       Danh xưng Đại Trượng Phu !

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

73)  Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

 

74)  Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

 

c) Bài cũ chọn lọc :

 

57) Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 2

47)  Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

48)  ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Phiêu lưu : Lục bát, 9 câu :

             Phiêu lưu tâm học một Ta

       Xênh xang xe ngựa cũng là hành trang

 

b) Nụ Phật : ngũ ngôn, 12 câu :

       Trăng vàng như như cảnh

       Gương nước dường lung linh

       Hài ḥa phàm với thánh

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

       Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

 

1) "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh

2) "Không trụ vào đâu cả !" là một Pháp thiền hành

3) Chuyển ngữ chẳng phải là một câu thần chú

 

4) Đối tượng : rốt ráo không đối tượng ; th́ Chủ thể : Kiến Tánh !

5) Đại ư Kinh Kim Cang và Pháp thiền của Ngũ Tổ

6) Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

7) Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

8) Luận "Không trụ"

 

9) Nếu tâm ta "Không trụ vào đâu cả" . . .

10) "Không trụ vào đâu cả" vắng mặt trong sự truyền dạy của Lục Tổ

11) Làm thế nào để tâm ta có thể "Không trụ vào đâu cả" ??? _Mấu chốt của vấn đề

 

"Không trụ vào đâu cả !" không phải là triết lư, không phải là lư thuyết mà là thực hành

"Không trụ vào đâu cả !" là một Pháp thiền hành, một Pháp thiền hành đặc biệt.

"Không trụ vào đâu cả !" là một pháp môn siêu việt, là tuyệt chiêu của Thiền Tông và là Yếu Chỉ Thiền Tông !

Do vậy, những luận giải của

       Luận ‘‘không trụ’’

       Luận ‘‘không trụ’’ 2

       Luận ‘‘không trụ’’ 3

       Luận ‘‘không trụ’’ 4

đều được lái về kết luận thiết thực, tức là,

       "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh

Bài viết này trở lại mấu chốt của vấn đề thực hành pháp

       "Không trụ vào đâu cả !"

 

 

 

===========

 

Bài Xưa .-

 

 

Đây là những bài xưa hơn

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 10

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------