Bài Xưa 1.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 5-2007

 

Cập nhật đầu tháng 5-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Bên bờ suối

 

2) Đoản Luận :

        Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

        Trực Chỉ. . . MINH Tâm !

        ( Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ? [2] )

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Bên bờ suối : Thất ngôn, 8 câu :

        Một hôm Tánh ghé bên bờ suối,

        Ẩn hiện trăng vàng gió lắt lay

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu ?

I) Ngũ Tổ dĩ nhiên đă Kiến Tánh 

II) Luận Tối Thượng Thừa : Đệ tử . . .

III) Ngũ Tổ đă Kiến Tánh trước khi được truyền ngôi Tổ

IV) Ngũ Tổ đă Kiến Tánh bởi Kinh Kim Cang và . . .

V) Ngũ Tổ đă Kiến Tánh khi c̣n là sa di ?

VI) Ngũ Tổ đă Kiến Tánh khi c̣n là Tài Ṭng Đạo Giả ?

Tài Ṭng Đạo Giả

Cậu bé trai của cô Chu Phụng Thư

Ngũ Tổ là thân sau của Tài Ṭng Đạo Giả 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Trực Chỉ. . . MINH Tâm !

        ( Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ? [2] )

I) Tóm lược bài [1] : Nhân Tâm và Chân Tâm  đều hợp lư

II) Nếu phải chọn lựa . . .

III) Mục đích tu thiền là MINH Tâm . . .

IV) Lục Tổ dùng chữ MINH Tâm và ‘tâm tỏ sáng’

V) Trần Trọng Kim có viết : Trực Chỉ. . . MINH Tâm

VI) Ư nghĩa của Trực Chỉ MINH Tâm

VII) Bằng chứng tối hậu : Tổ Đạt Ma

VIII) (Ba) bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

 

=============================

 

Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 4-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 4-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Đại Ước Mơ

        Ngóng Chờ

 

2) Đoản Luận :

        "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

        ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [6] )

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Đại Ước Mơ: Thất ngôn, 8 câu :

        Ta vất đi bao mùa diễm sắc,

        Bỏ t́nh cuối ngơ, bỏ muôn thơ _

 

b) Ngóng Chờ : Thất ngôn, 8 câu :

                Hoa lạc bốn phương, cảnh sắc tàn,

                Giai nhân ứa lệ, dơi lan can

 

c) "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

Bài viết này rất quan trọng, v́ tôi chứng minh trong bài viết rằng Phật nói trong Kinh Kim Cang :

_"Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh .

Đây là một khám phá . . . vĩ đại, v́ xưa nay chưa có ai đưa ra chứng minh này dưới dạng văn tự _mặc dù tôi tin rằng Ngũ Tổ đă khám phá ra điều này. V́ sách vở Thiền Tông không hề ghi ‘chứng minh’ này của Ngũ Tổ, nên ‘bằng cấp phát minh’ của khám phá này, đành phải giao về cho . . . tôi.

 

Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

        ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [6] )

Lời phi lộ

I) . . . v́ Phật nói như vậy (Kinh Kim Cang)

I) Ba lần Phật nói "Không trụ vào đâu cả ! " (Kinh Kim Cang)

III) Định đề Phật Tánh 10 : Tâm không trụ

IV) Tâm không trụ và "Không trụ vào đâu cả ! "

V) Lời bạt : Bạt Tụy pháp môn từ Đức Thế Tôn  và . . .

 

===========

 

Chào các đạo hữu , thi hữu,

 

Những ngày đầu tháng 4 này,Server của Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com bị trục trặc.

Ba ngày đầu : Ngày 1 có lúc vào được lúc không. Ngày 2, không vào được cả nửa ngày. Ngày 3, không vào được ; măi đến 20 giờ ( giờ Paris) , th́ chạy lại, tôi đă vào và tải lên trở lại bài tháng 4. Sau đó, Trang Nhà Kiến Tánh hoạt đông b́nh thường, thêm mấy ngày nữa.

Ngày 7 và 8, Server của Trang Nhà Kiến Tánh lại bị trục trặc.

 

Xin tạ lỗi cùng các đạo hữu , thi hữu đă có nhă ư ghé Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com , những ngày trên, mà không vào được.

 

============

 

Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 4-2007

 

Cập nhật đầu tháng 4-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Trăng vàng cũ

        Gặp Gỡ

 

2) Đoản Luận :

        Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Trăng vàng cũ : Ngũ ngôn, 12 câu :

        Trăng vàng say suối biếc,

        Hạnh ngộ thiền tâm này

        Thênh thang và tha thiết . . .

 

b) Gặp Gỡ : Thất ngôn, 4 câu : Ư thơ của bài này, dĩ nhiên, nói về Phật Pháp ; c̣n lời th́ họa lại một bài thơ của Nguyễn Bính . ( Bài thơ này Nguyễn Bính làm để tặng Kiên Giang, khi Nguyễn Bính lưu lạc vào Nam và hai thi nhân gặp nhau. Có đăng lại bài thơ, trong phần chú thích) :

                Chẳng phải ḍng sông chảy quá mau . . .

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

I) Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh : lược truyện

II) Chẳng phải "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"

III) Khéo dùng phương tiện

IV) Lục Tổ có thần thông ?

V) Đại Đ T của Ngũ T chẳng tranh giành y bát

VI) Ngũ T : thời k hưng thịnh của Thiền Tông

VII) Ảnh hưởng của câu chuyện nàyvà của "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"

VIII) Câu chuyện này và Vương Dương Minh

IX) Câu chuyện này và Ỷ Thiên Đồ Long Kư

 

 

=============================

 

Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 3-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 3-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Nhẹ Nhàng 3

        Muôn Thiền 13

 

2) Đoản Luận :

        Thiền Định và Thiền Thiền Tông

        ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [5] )

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Nhẹ Nhàng 3 : lục bát, 9 câu:

                Nhẹ nhàng , in một Đóa Không ,

        Đóa ḥa tùng trúc đóa thông đạo mầu

 

b) Muôn Thiền 13 : Song thất lục bát, 9 câu:

                Đề Thiền mục, mười ba phép định,

                Mục Thiền trông : trí tỉnh ḷng trong

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Thiền Định và Thiền Thiền Tông

        ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [5] )

I) Định đề Kiến Tánh

II) Thiền Tông chẳng tu Thiền Định

III) Thiền Định : những nấc thang

IV) Kiến Tánh = Nhảy Một Cái . .

V) Khéo dùng phương tiện

VI) Cái định cực kỳ thâm sâu

 

 

============

 

Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 3-2007

 

Cập nhật đầu tháng 3-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Trăng thơ về

        Tánh vô cực

 

2) Đoản Luận :

        Kim Cang Công Truyền thời k hưng thịnh của Thiền Tông

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Trăng thơ về : Lục bát, 9 câu :

                Trăng thơ đỉnh núi chon von, 

        Bấy hoàng hôn , bấy lon bon hôn hoàng  !

 

b) Tánh vô cực: Lục bát, 9 câu : Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán Học :

                Điểm vô cực , cửa vô môn,

        Trượng phu Thiền Tánh đâu sờn chánh tâm !

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

Kim Cang Công Truyền thời k hưng thịnh của Thiền Tông

I) Giáo ngoại biệt truyền

II) Kim Cang Công Truyền

        Ngũ Tổ làm một cuộc đại cách mạng 

        Phương Thức Kiến Tánh : Công Truyền  của Thiền Tông

        So sánh với Kinh Lăng Già

        T tu, t chứng, t thành

        Th tŕ Kinh Kim Cang

III) Thời k phôi thai của Thiền Tông

IV) Ngũ Tổ : thời k hưng thịnh của Thiền Tông

        Đông Sơn pháp môn

        Kim Cang Công Truyền 

        Hai học tṛ làm quốc

        Kim Cang Công Truyền đến  vùng biên địa

        S hoằng pháp của Hu An

        Ngưu Đầu Thiền

        Tranh giành y bát

        Ngưng truyền y bát

 

 

=============================

 

Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh Tết Đinh Hợi

 

Cập nhật Tết Đinh Hợi, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Trà Xuân

        Xuân Định

        Trà Xuân Triệu Châu

 

2) Đoản Luận :

        Tâm Thông chớ chẳng phải Tâm Không

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Trà Xuân : thất ngôn, 8 câu :

                Tết đến, tiêu dao với chén trà,

                Say chi, tỉnh trí gió đùa hoa

 

b) Xuân Định : thất ngôn, 4 câu :

                Chuồn bướm la đà cảnh Phật hiên,

 

c) Trà Xuân Triệu Châu : thất ngôn, 8 câu :

                Uống trà đi, bảo uống trà ngay,

                Trà nhắp đầu xuân, sẽ gặp may

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Tâm Thông chớ chẳng phải Tâm Không

I ) Tâm Không chẳng phải là chân lư

II ) TS Huệ Hải : Không chẳng rốt ráo

III ) Nhĩ căn viên thông

IV ) Đất tâm nếu thông . . .

V ) Kiến Tánh th́ Không c̣n ngăn cách

VI ) Kiến Tánh th́ Tâm Thông

VII ) Kiến Tánh th́ thông thần

 

 

***

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ----------------------------------------------------------